Jiangsu Sanma Crane Manufacturing Co.,Ltd

ホーム >

情報に連絡しなさい

製品カテゴリ (18)
情報は拾い読みする
情報に連絡しなさい
  • 国/地域: 中国(本土)
  • 地域: 江蘇
  • 都市: JINGJIANG CITY, TAIZHOU
  • 連絡窓口: David Dai
  • Tel: 86-523-84866984
  • ファクシミリ: 86-523-84866284
しおり及び分け前:
情報に連絡しなさい
連絡先
国/地域 中国(本土)
国家/地域 江蘇
都市 JINGJIANG CITY, TAIZHOU
住所 No.3 Jiangsu Fang Road West,ChengNan Section,Jingjiang Development Zone,Jiangjiang
ジッパー/通知コード 214500
Tel 86-523-84866984
ファクシミリ 86-523-84866284
第一次接触
連絡窓口 David Dai
職名 販売部長
部門 Sales Department