Fujian Zhenzhong Electric Manufacture Co., Ltd.

ホーム >

情報に連絡しなさい

情報に連絡しなさい
  • 国/地域: 中国(本土)
  • 地域: 福建省
  • 都市: 福州
  • 連絡窓口: LINLIAN
  • Tel: 86-591-83851323
  • ファクシミリ: 86-591-83851727
しおり及び分け前:
情報に連絡しなさい
連絡先
国/地域 中国(本土)
国家/地域 福建省
都市 福州
住所 No.20,Taijiang Park of Jinshan Juyuanzhou industry zone, Fuzhou,Fujian,China
ジッパー/通知コード 350002
Tel 86-591-83851323
ファクシミリ 86-591-83851727
第一次接触
連絡窓口 LINLIAN
二次接触
連絡窓口 Angela Shi
職名 Asst。 総務部長